Навчання

Суттєвою складовою в реалізації будь-якого консалтингового проекту є навчання персоналу. Основний “плюс” цього елемента полягає в тому, що навіть співробітники непрофільних підрозділів починають розуміти основи і суть тих розробок, які пропонують консультанти. А це, в свою чергу, стає запорукою успішного застосування рекомендацій і під час, і після закінчення консалтингового проекту.

Наприклад, якщо мова йде про розробку системи фінансового управління або управлінського обліку і бюджетування, то впровадження та функціонування цієї системи – завдання не тільки фінансової або планово-економічної служби. Постановка ефективної системи фінансового управління неможлива, якщо базовими знаннями і навичками в роботі цієї системи не володіють співробітники таких підрозділів, як комерційна служба, постачання, логістика, виробництво та інші. І саме через слабку підготовку фахівців непрофільних підрозділів в компанії виникають багато проблем, і в результаті – знижується ефективність роботи.

І основне завдання навчання персоналу полягає в тому, щоб за досить стислі терміни у співробітників компанії з’явилися навички з використання запропонованих методик. При цьому навчання не повинно бути просто набором логічно вибудуваних лекцій, воно повинно бути максимально наближене до існуючої в компанії ситуації, і спрямоване на вирішення конкретних практичних завдань.

Проведення навчання персоналу є підґрунтям для успішного переходу до наступного етапу – до безпосереднього впровадження рекомендацій, наданих консалтинговою компанією.

Корпоративні програми

Корпоративне навчання ефективніше в порівнянні з відкритими тренінговими програмами, так як під час підготовки і реалізації корпоративних програм враховується специфіка діяльності компанії і ринку, на якому працює компанія, і чітко визначається коло завдань навчання.

У корпоративному навчанні ми пропонуємо кілька форматів співпраці, різних за вартістю і за результатами, які можуть бути в результаті отримані компанією-замовником.

Типовий корпоративний тренінг.

Типові тренінги вирішують завдання підвищення кваліфікації персоналу з певної тематики. Навчений, кваліфікований персонал буде краще виконувати свої функції, підвищуючи ефективність бізнесу в цілому.

Основні напрямки корпоративного навчання від SBC:

 • Стратегічний і загальний менеджмент,
 • Фінансовий і інвестиційний менеджмент,
 • Управління персоналом,
 • Логістика,
 • Управління збутом і технології продажів,
 • Маркетинг і продакт-менеджмент,
 • Загальний менеджмент,
 • Особиста ефективність керівника.

Комплексні проекти навчання.

З огляду на вплив кризи, сьогодні питання тільки підвищення кваліфікації персоналу часто знаходяться не на першому місці. Для компаній актуальні конкретні практичні рішення, які допоможуть швидко підвищити внутрішню ефективність бізнесу.

Для досягнення цієї мети ми пропонуємо комплексні проекти навчання, що складаються з декількох етапів:

 1. Діагностика ситуації (експрес-аудит). На цьому етапі експерти нашої компанії вивчають ситуацію, спільно із замовником визначають проблемні зони і формулюють завдання для навчання. Відповідно, в навчанні основний акцент робиться не просто на вивченні якихось технологій або методик, а на вирішенні конкретно означених завдань.

Також проводиться попередня оцінка рівня групи, враховуються індивідуальні побажання учасників тренінгу (в рамках загального завдання).

 1. Етап навчання (тренінги, семінари, коучинг, лекції, сесії). Навчальний етап реалізується в форматі «від клієнта», тобто основне завдання – відповісти на конкретні запитання учасників – співробітників Компанії, а також промоделювати на їх прикладах той чи інший підхід, концепцію , принцип. Лекційні міні-блоки в цьому форматі грають, перш за все, роль свого роду «каркаса» для заходу. За наявності достатнього рівня теоретичних знань в учасників, лекційна частина в заході може бути виключена повністю.
 2. Посттренінговий супровід. Дуже часто через 2 тижні після тренінгу половина вивченого матеріалу забувається, а друга половина застосовується неправильно. Звідси і низька ефективність тренінгів. Тому ми вважаємо «посттренінговий супровід» найважливішим етапом.

Для закріплення отриманих в результаті навчання навичок, або для впровадження на практиці вивчених технологій, протягом 1 робочого місяця надається постійний посттренінговий супровід:

 • відповіді на питання, що стосуються тематики тренінгу і питань практичного застосування вивченого матеріалу;
 • спільне з бізнес-тренером рішення існуючих ситуацій і проблем;
 • періодичне «освіження» бізнес-тренером ключових акцентів тренінгу.

За погодженням із замовником складається план посттренінгових заходів, серед яких можуть бути:

 • проведення підсумкової сесії з формуванням висновків, звітів та рекомендацій;
 • телефонне консультування учасників тренінгу та керівника компанії;
 • e-mail консультування (ввечері в домовлені дні, учасники надсилають свої питання, а вже вранці в електронній пошті отримує відповіді від експерта)
 • 1-денний пост-тренінг через 1-3 місяці після завершення навчання;
 • презентацією проекту подальших дій з оптимізації діяльності підрозділу або всієї компанії;
 • інші заходи.