Удосконалення організаційної структури компанії

Типові етапи проекту

  • Діагностика існуючих проблем в організації системи управління компанією і розробка рекомендацій щодо їх усунення;
  • Удосконалення організаційної структури;
  • Моделювання і вдосконалення бізнес – процесів;
  • Побудова системи ключових показників (KPI);
  • Розробка системи управлінської звітності (MRS);
  • Формалізація існуючої організаційної структури, системи взаємодії та внутрішньокорпоративних регламентів.