Консалтинг

Завдання консалтингової компанії – допомогти підприємствам, що працюють в реальному бізнесі, за короткий проміжок часу надати рекомендації, які дозволять компанії працювати більш ефективно. Більш того не тільки надати рекомендації, але і бути готовою (при необхідності і за узгодженням з клієнтом) впроваджувати надані рекомендації на практиці і нести за це відповідальність. Підсумовуючи, консалтинг – це послуга, що включає в себе вивчення проблеми, пошук причин її виникнення, видачу рекомендацій і участь в їх впровадженні на практиці.

Наша компанія має ресурси, досвід і можливості з надання консультаційної допомоги бізнесу за такими напрямками:

Переваги роботи з нашою консалтинговою компанією

По-перше. Співробітники компанії, що обіймають керівні посади (топ-менеджмент), мають щоденні як стратегічні, так і оперативні завдання. На жаль, не завжди у топ-менеджменту виходить ефективно поєднувати виконання цих двох типів завдань. Тому зазвичай різними удосконаленнями, розробками, стратегією зайнята спеціально виділена людина або група людей. Але утримувати групу універсальних співробітників, які однаково добре розбираються у всіх функціях управління підприємством досить проблематично, особливо в умовах кризи. Роль нашої компанії можна розглядати як часткове заміщення персоналу з необхідною кваліфікацією, який необхідно було б взяти на роботу для вирішення певних завдань щодо змін і розвитку бізнесу на певний час.

Другим дуже важливим моментом є велика об’єктивність і неупередженість консультанта в порівнянні з менеджерами компанії-клієнта. Він не є співробітником компанії, на нього не впливають будь-які емоційні і внутрішньополітичні фактори, він абсолютно не боїться обґрунтовано висувати свої зауваження, давати рекомендації, навіть якщо вони не співпадають з думкою перших осіб компанії. Такий підхід не завжди може бути приємний для компанії, але він сприяє ефективності співпраці та конструктивному вирішенню проблем бізнесу.

 По-третє. Наші консультанти мають досвід не тільки практичної роботи, а й десятків реалізованих консалтингових проектів. Тому вони використовують не тільки свої напрацювання, а й передовий досвід інших підприємств. І відповідно можуть ділитися своїми знаннями, методиками з командою замовника. У середньому керівник, топ-менеджер працює в одній компанії 3-5 років. А консультант за цей період може пройти до 10 консалтингових проектів в різних компаніях з різних галузей, і має різнобічний досвід вирішення питань в управлінні підприємством. Відповідно, з його допомогою клієнт може швидше знайти рішення і застосувати його у своїй роботі.

При залученні до співпраці зовнішніх консультантів дуже важливо зрозуміти, що консультант – не конкурент співробітникам компанії і не “месія”. Справжній консультант – це така ж “людина бізнесу”, просто володіє більшим і різнобічним досвідом. Відповідно він просто може допомогти провести деякі зміни швидше, об’єктивніше і якісніше.