Діагностика

Консалтинговий проект завжди починається зі стадії діагностики всієї системи управління підприємством або її окремої функції, зі знайомства та з першої зустрічі (або декількох зустрічей) з клієнтом. На цьому етапі вивчається інформація про замовника, консультанти складають перше враження про те, як працює бізнес клієнта. Ці перші зустрічі завжди необхідні для знайомства, для знаходження спільної мови в розумінні тих проблем, які існують у замовника.

Найголовніше на початковому етапі – визначитися з термінологією і визначити існуючу у компанії-замовника потребу. Це необхідно для того, щоб не вгадувати думки один одного, не сперечатися, а перейти на спільну мову, спільними зусиллями обговорювати і вирішувати існуючі проблеми. Подальші кроки залежать від розмірів підприємства і від масштабів проблем. У 90% випадків для того, щоб чітко сформулювати завдання, визначити докладні кроки розробки і впровадження, визначитися з термінами та з виконавцями, необхідне проведення ретельної діагностики. На цьому етапі поспішати не можна. Треба витратити необхідний час – як правило, від 1 тижня до 1,5 місяців на дослідження, вивчення причин, які призвели до виникнення тієї чи іншої проблеми.

Дуже часто виявляється, що та проблема, з якою звертається клієнт, є насправді наслідком причини, яка лежить глибше. Етап діагностики просто необхідний в переважній більшості випадків, щоб коректно визначити причини проблем і надати перші рекомендації.

Результатом діагностики є:

  • моделювання фактичної ситуації, яка є передумовою для визначення слабких ( “вузьких”) місць в системі фінансового управління або управлінні компанією, а разом з цим – і потенціалу для оптимізації;
  • отримання детальнішої інформації про фактичну ситуацію в бізнесі, що є передумовою для розробки стратегії переходу до ситуації “як повинно бути”;
  • отримання співробітниками, залученими до проекту, більш детального уявлення про існуючі проблеми компанії і основні крос-функціональні взаємозв’язки;
  • формування “дерева проблем”, яке потім “перетворюється” в “дерево переваг”.

З формальної точки зору результатом діагностики системи фінансового управління або діагностики всієї системи управління є, по-перше, звіт та презентація цього звіту керівництву компанії. Під час презентації повинні бути надані висновки і рекомендації, вказані «вузькі місця» в системі управління компанії в цілому, запропонована попередня програма дій, які необхідно зробити. Також можуть бути надані деякі рекомендації щодо  найважливіших моментів.

І по-друге, складання переліку робіт на основний проект змін (консалтинговий проект). Серед усіх завдань, які потрібно вирішувати в компанії, існує певна пріоритетність, і за погодженням із замовником консультанти беруться до вирішення найбільш важливих проблем. На цьому, як правило, етап діагностики закінчується, замовник приймає рішення про подальшу роботу з нами, і укладається договір на основний проект.