Створення системи управління витратами

Типові етапи проекту:

  • діагностика підприємства та його фінансової системи;
  • вибір оптимального підходу до управління витратами бізнесу;
  • визначення адекватних методів управління витратами і їх розподілу;
  • виділення елементів майбутнього процесу управління витратами;
  • формування моделі витрат;
  • впровадження внутрішніх процедур з управління витратами;
  • розробка та затвердження внутрішніх документів (заявки, бюджети, звіти);
  • інформування та навчання учасників процесу.