Створення системи обліку за центрами відповідальності

Типові етапи проекту:

  • структурування діяльності компанії (або холдингу) за напрямками діяльності, для яких встановлюються цільові показники – виділяються центри відповідальності;
  • визначення для кожного виділеного центру відповідальності показника або набору показників, за які його керівник нестиме відповідальність;
  • розробка для кожного центру відповідальності форми бюджету і визначення алгоритму розрахунку як планових, так і фактичних показників;
  • встановлення регламенту взаємодії учасників бюджетного процесу на етапах планування, виконання, контролю, обліку і аналізу виконання планових показників;
  • здійснення зв’язку системи мотивації зі встановленими показниками керівників центрів відповідальності;
  • впровадження процедур бюджетування, включаючи автоматизацію процесів планування, обліку, контролю і аналізу.