Бізнес-результати, яких Ви хочете досягти

Проблеми: 

 • Нестача коштів.
 • Високий рівень простроченої дебіторської заборгованості.
 • Збільшення обсягу товарно-матеріальних запасів.
 • Висока плинність персоналу.
 • Низька продуктивність праці.
 • Збитки – фінансовий результат діяльності компанії.
 • Зниження рентабельності бізнесу: зниження рентабельності продажів, зниження рентабельності використовуваного капіталу.
 • Зростання собівартості одиниці реалізованої продукції.
 • Зростання частки накладних витрат у загальній структурі.
 • Наявність постійних проблем у взаєминах між підрозділами компанії і / або з зовнішніми контрагентами.
 • Падіння або низький рівень продажів.
 • Низький рівень обслуговування клієнтів.
 • Низький рівень лояльності клієнтів.
 • Неточність, відсутність повноти, несвоєчасність підготовки інформації для процесу прийняття управлінських рішень.
 • Низький рівень автоматизації системи управління.

Наші рішення:

Результати:

 • Відсутність касових розривів.
 • Зниження рівня “дебіторки” на 20-50%.
 • Зниження обсягу товарно-матеріальних запасів на 20-50%.
 • Визначення внеску в загальний фінансовий результат кожного напряму бізнесу і / або товарів.
 • Забезпечення високого рівня прибутковості бізнесу.
 • Зниження накладних витрат.
 • Зниження собівартості продукції.
 • Гармонізація внутрішніх бізнес-процесів.
 • Зростання продажів (збільшення обсягу реалізації продукції / послуг).
 • Створення ефективної функції активних продажів.
 • Підвищення якості обслуговування та рівня лояльності клієнтів.
 • Збільшення швидкості і якості прийнятих управлінських рішень.
 • Комплексна автоматизація системи управління.
 • Підвищення продуктивності праці.
 • Оптимізація чисельності персоналу.