Аналітичні рішення

Control IT

Чи можете Ви керувати Вашим дочірнім або спільним підприємством в Україні або Росії з не меншою ефективністю, витрачаючи при цьому не більше зусиль, ніж якщо б воно було розташоване у Вашому місті?

Керувати, незважаючи на відмінності в законодавстві, в системах звітності, в корпоративних стандартах, на, можливо, мовний бар’єр і недостатню компетентність місцевих співробітників, або несумлінність деяких з них?

Так, зможете, якщо Ви будете спиратися на запропоновану нами систему внутрішнього контролінгу на базі програмно-методичного комплексу «Control IT»!

Ми готові адаптувати цю систему для оптимального вирішення завдань контролю і управління найбільш важливими, саме для Вас, процесами і активами бізнесу в Україні або Росії (наприклад, продажами, постачанням, виробництвом, грошовими коштами, товарними запасами, дебіторською та кредиторською заборгованістю та інше).

Впровадивши «Control IT», Ви будете отримувати якісну і своєчасну інформацію в зручному вигляді відповідно до корпоративних стандартів материнської компанії, з підтримкою необхідних звітних форм і аналітичного інструментарію звичною для Вас мовою(англійська або німецька).

За допомогою «Control IT», Ви будете працювати з даними підприємства, що знаходиться в Україні або Росії так само, як і зі звітністю своєї компанії або будь-якої  її філії у Вашій країні. Причому, при бажанні, від аналізу узагальнених показників Ви зможете перейти до перегляду первинних документів, на підставі яких цей показник був сформований, застосувавши підхід «drill down». Це значно розширює Ваші можливості в контролі результатів діяльності віддалених бізнес одиниць і управління ними.

У той же час на підприємстві в Україні або Росії бухгалтерський облік буде вестися у відповідності до місцевих норм, в зручній для його співробітників формі.

Таким чином, Control IT виступить в ролі автоматичного «перекладача» між дочірнім або спільним підприємством і Вашим головним офісом, дозволяючи всім учасникам процесу працювати з максимальною ефективністю.

В цілому, впровадження адаптованого для Вашої компанії комплексу «Control IT» забезпечить можливість оперативного прийняття своєчасних управлінських рішень, знизить ризики або взагалі усуне можливість необґрунтованих втрат і дозволить збільшити прибутковість Вашого бізнесу в Україні або Росії.

Впровадження централізованого казначейства в групі компаній

У жорстких умовах посткризової економіки ніхто не може дозволити собі таку розкіш, як втрати через недоліки в управлінні грошовими потоками. Особливо це стосується дійсно великих бізнесів, організованих за принципом холдингу. Неузгодженість дій фінансових керівників окремих підприємств для групи компаній в цілому призводить до касових розривів і проблем в операційній діяльності, серйозних витрат на додаткове залучення дорогих позикових коштів і зниження рентабельності.

Добре працююче централізоване казначейство дозволяє планувати рух грошових коштів в рамках всього холдингу, ефективно перерозподіляти фінансові ресурси між підприємствами, скорочувати необхідність в зовнішньому фінансуванні, забезпечувати більш лояльні умови співпраці з кредитними установами, а також знижувати собівартість за рахунок комплексних закупівель матеріальних ресурсів.

Ми пропонуємо послуги з впровадження централізованого казначейства в групі компаній на базі системи 1С: Консолідація 8 Проф.

Наш підхід поєднує вигоди типового рішення (різке скорочення бюджету проекту, термінів впровадження і повернення інвестицій, надійність і апробованість на практиці) з гнучкістю індивідуальної адаптації під умови конкретного бізнесу.

Використання системи 1С: Консолідація 8 Проф дозволяє інтегрувати функції централізованого казначейства в систему бюджетного управління групи компаній.

Головними цілями процесу управління грошовими коштами, як правило, є: поліпшення платоспроможності компанії, зниження ризиків касових розривів і більш раціональне використання коштів.

Компанія може створити казначейство (розрахунковий центр) як окремий підрозділ, або делегувати відповідні функції певній групі співробітників Фінансово-економічної служби. І в тому, і в іншому випадках потрібно структурувати грошові потоки, регламентувати основні процеси: лімітування платежів, проходження заявок на платіж, планування надходжень, формування платіжного календаря.