Створення системи управлінської звітності та бюджетування

Типові етапи проекту:

 • розробка системи річних бюджетів;
 • розробка форматів бюджетів підприємства;
 • розробка бізнес-процесу «Бюджетування»;
 • розробка методики поточного контролю виконання бюджетів;
 • розробка документа «Положення про систему бюджетування»;
 • розробка комп’ютерної моделі розрахунку бюджетів компанії в MS Excel;
 • розробка форматів балансу, звіту про прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів;
 • короткий опис форматів управлінської звітності для нефінансових менеджерів;
 • приведення в такий же вид облікових і планових даних;
 • розробка управлінського плану рахунків і різних видів аналітики;
 • розробка форматів оперативних звітів і руху управлінської інформації;
 • розробка бізнес-процесу «Ведення управлінського обліку»;
 • розробка документа «Положення про систему управлінського обліку».