Розробка системи збалансованих показників

Типові етапи проекту:

  • формалізація бачення і загальної стратегії розвитку компанії;
  • визначення функціональних стратегій в напрямках BSC;
  • побудова причинно-наслідкового ланцюжка стратегічних цілей компанії;
  • визначення показників, за допомогою яких буде оцінюватися досягнення цілей;
  • визначення цільових значень показників (спільно зі співробітниками компанії);
  • визначення системи цілей і показників для структурних підрозділів компанії;
  • побудова системи цілей і показників для ключових співробітників;
  • побудова взаємозв’язку стратегічних карт відділів і служб зі стратегічної картою компанії в цілому;
  • розробка заходів, необхідних для досягнення стратегічних цілей.