Постановка системи управління оборотними коштами

Типові етапи проекту:

 • розрахунок тривалості фінансового циклу;
 • розрахунок потреби і аналіз структури оборотних коштів для фінансового циклу;
 • QRS – аналіз використання оборотного капіталу;
 • побудова системи обліку і контролю дебіторської заборгованості;
 • контроль і аналіз дебіторської заборгованості за термінами виникнення;
 • розрахунок коефіцієнтів інкасації на основі реєстру старіння дебіторської заборгованості;
 • розробка кредитної політики;
 • структурування асортименту і складання асортиментної матриці;
 • проведення АВС і XYZ – аналізу товарних запасів;
 • розрахунок коефіцієнтів оборотності товарних запасів;
 • визначення точки здійснення замовлення і розрахунок величини страхового запасу.